Programma

De komende avonden staan op het programma:

14 december  2017  Clubwedstrijd.
Net als de voorgaande jaren hebben we weer veel films van onze leden, die door de NOVA jury zijn beoordeeld.   Aan wie hebben zij  het hoogst aantal punten toebedeeld? Welke clubleden gaan met een trofee naar huis?
Partners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze spannende avond mee te maken. Alle aanwezigen bepalen samen de Zaalprijs.

11 januari  2018  Nieuwjaarsviering. 
Eerste clubavond van het nieuwe jaar met oliebollen, de EFA nieuwjaarsfilm, vertoning paraplu-estafette en Unica films.

 

Het volledige programma staat hieronder vermeld.

U bent van harte welkom op onze clubavonden.
U vindt ons in Sportcentrum Triade, Amanietlaan 9, 3852 ZX Ermelo
Wij beginnen om 19.45 uur.

Onze clubavonden worden gehouden in Sportcentrum Triade in Ermelo.
Tijdens deze bijeenkomsten worden door leden individueel of in groepsverband gemaakte films bekeken en besproken.
Ook worden externe sprekers uitgenodigd om ons de fijne kneepjes van het vak bij te brengen.
Het voordeel hiervan is, dat de leden leren van de gemaakte fouten en daardoor nog betere films kunnen gaan maken.

De leden maken allerlei films: van reis- en vakantiefilms, reportages, documentaires tot speelfilmpjes en genrefilms.
Er worden ook wel speelfilms in groepsverband gemaakt. Dat betekent: samen het verhaal bedenken, het script schrijven en al dan niet met amateurtoneelspelers draaidagen organiseren en daarna de film monteren.

Programma 2018 voor de zomer (onder voorbehoud)

11 januari       Nieuwjaarsviering met oliebollen, de EFA nieuwjaarsfilm, vertoning paraplu-estafette en Unica films

25 januari      Jaarvergadering. Na de pauze laat Wim Noback voorbeeldfilmpjes zien van beeldrijm als voorbereiding op een club project

8 februari      De resultaten van de workshop licht en geluid worden bekeken, evenals de making of hiervan.

22 februari    invulling volgt

8 maart        Films van leden bekijken en bespreken. Dus ook nog niet afgemaakte films zijn welkom

22 maart     invulling volgt

12 april        invulling volgt

26 april        Reisfilms van leden met tips voor opnames voor de komende zomer

? mei          Gezellige afsluitmiddag

Programma 2017 na de zomer

28 september    Films van leden
12 oktober         ‘Films uit de oude doos’. Neem een film mee die je een poos geleden al hebt gemaakt.  We bespreken of we dat materiaal nu anders zouden                                 gebruiken bij de montage.

26 oktober         We bekijken het eindresultaat van de paraplu-estafettefilm, waar maar liefst 10 leden een aandeel in hebben gehad. Ook laat ieder                                                   clublid zijn/haar film zien, die het resultaat is van de  buitenopnames die we van de zomer maakten in Natuurpark Lelystad.
9 november       Wim Noback houdt een presentatie over ‘geluid in de film’ en een vervolgpresentatie over ‘licht bij het filmen’.
23 november     Workshop over ‘Licht en Geluid’ als vervolg op de presentatie over licht en geluid van de vorige clubavond.

7 december   Bezoek aan  filmclub Flevolacus in Lelystad.
14 december    Clubwedstrijd. Net als de voorgaande jaren verwachten we weer veel films van onze leden, die door de NOVA jury worden beoordeeld.                                           Partners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Programma 2017 voor de zomer

12 januari     Nieuwjaarswensen, oliebollen, Nieuwjaarsfilm, Unica-films
26 januari    Jaarvergadering; presentatie Filmen met de smartphone
9 februari     Filmanalyse door Joke Zandstra
23 februari   Over geluid, door Wim Noback
9 maart         Films van leden
23 maart       Workshop licht door Wim Noback
6 april            Presentatie door Jako PLompen
13 april          Wij gaan op bezoek bij collega’s van Flevo Lacus in Lelystad
                       (Dit bezoek is niet doorgegaan vanwege het overlijden van Huib Steenkuil)
20 april         Collega’s van de Eemfilmers komen op bezoek