Wat is de EFA?

Op elk van de drie laatste regiofestivals van NOVA Midden Nederland heeft een film van de EFA een 1e prijs behaald !
                                        

De filmclub Ermelose Filmamateurs werd opgericht op
11 september 1973. P
er 1 januari 2017 hebben we 17 leden.
De leden komen vooral uit Ermelo, Harderwijk en Putten.

De doelstelling van onze vereniging is het bevorderen van het filmen in de ruimste zin van het woord.
Om dit doel te bereiken worden diverse clubactiviteiten georganiseerd.

Dit betekent dus ook dat onze leden actief bij het clubgebeuren worden betrokken.
De EFA is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs NOVA afdeling Midden Nederland

Kijk vooral ook op de pagina met LINKS
Portaal naar de videowereld!