Beweeg & Beleef

Wijnand Hoogerbrugge staat een belangstellende te woord

Op 11 november 2016 organiseerde de Gelderse Sport Federatie in de Triade de manifestatie ‘Beweeg & Beleef’,  gericht op senioren.
Dit jaar werd deze manifestatie voor het eerst georganiseerd.
Vooral sportclubs, fitnessclubs en dergelijk hebben zich hier gepresenteerd.

EFA kreeg
de vraag voorgelegd of zij aan deze manifestatie mee wilde doen.
Ge
zien de term ‘beleef’ en bovendien het feit dat deze manifestatie specifiek gericht was op onze primaire doelgroep (senioren) besloten wij aan deze manifestatie mee te doen.
In totaal zo’n zes EFA-leden hadden zich aangemeld om bij deze manifestatie aanwezig te zijn en onze tafel te bemensen.
Onze tafel trok veel belangstelling en er werden contacten gelegd met potentiele leden.
I
n de ouderenzaal waren twee demonstraties gepland van het montageprogramma Magix.
Uiteindelijk leidde onze deelname aan deze manifestatie tot resultaat: er meldde zich een nieuw lid aan.