Invulling clubavonden

Op de 15 clubavonden die EFA jaarlijks houdt wordt in een vriendschappelijke sfeer gewerkt aan verbetering van de films waar de clubleden aan werken. Dit gebeurt  b.v. door

  • gastsprekers uit te nodigen die expert zijn op een deelgebied van film
  • workshops te doen door eigen clubleden met hun eigen know-how
  • uitwisseling met filmclubs uit de regio
  • analyseren en bespreken van NOVA films 
  • samen bespreken van eigen films
  • het houden van een wedstrijd met NOVA jury, zodat we onze beste films op regionaal of landelijk niveau kunnen laten zien.

De films die binnen EFA verband worden getoond zijn individuele films van leden, films die in groepsverband worden gemaakt of een clubfilm, waaraan alle leden meewerken.

De clubfilm is bijna altijd een speelfilm. Er worden ook reportages gemaakt en documentaires en een enkeling waagt zich aan een animatiefilm of werkt met greenscreen.