Jaarverslagen

 

KORT JAARVERSLAG 2016

VAN DE ERMELOSE  FILM  AMATEURS

Overzicht

In 2016 organiseerde de EFA veertien clubbijeenkomsten, inclusief de jaarvergadering in januari en de afsluitbijeenkomst in mei. Tijdens de zomermaanden (juni t/m augustus) zijn er geen bijeenkomsten en worden de leden geacht hun filmmateriaal weer aan te vullen. De voor 22 september geplande bijeenkomst ging niet door omdat o.a. wegens vakanties slechts een paar leden aanwezig zouden kunnen zijn.

De overige avonden worden gevuld met een mix van activiteiten, zoals vertoning van door leden gemaakte films en presentaties door eigen leden en gasten over diverse onderwerpen. In principe is er op elke clubavond ook  tijd ingeruimd voor bespreking van technische vragen en ontwikkelingen. In totaal werden in 2016  tweeëndertig  recente films van onze leden vertoond. Daaronder tien films in het kader van de wedstrijd ‘Raad de maker’ en negen films in het kader van de clubwedstrijd.

Jaarvergadering 14 januari

Naast de bespreking van het jaarverslag van 2015 en de jaarrekening kwamen nog enkele andere punten aan de orde. Zo werd met algemene stemmen besloten de contributie in 2016 te verhogen. Verder werden de voorlopige planning voor 2016 en enkele bestuursvoorstellen besproken. Tevens werd aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de door de EFA te organiseren Nieuwjaarsreceptie van NOVA Regio Midden Nederland.

Mede naar aanleiding van deze bijeenkomst werd door de EFA een kleine monitor aangeschaft, die o.a. bij het maken van onze clubfilm bijzonder handig bleek.

Contributie

In 2016 bedroeg de contributie € 80,- voor leden en € 40,00 voor huisgenoot-leden.

In memoriam Suze Lijbrink

Na een kort verblijf in het ziekenhuis ten gevolge van een noodlottig ongeval is op 13 maart ons clublid Suze Lijbrink overleden. Suze was een zeer enthousiast lid, die ook precies wist wat ze wilde. Wij genoten van haar films, en zeker ook van het enthousiaste commentaar dat zij altijd zelf bij haar films insprak. Wij missen de warmte en enthousiaste inbreng van deze bijzondere ‘lieve schat’. Het afscheid van Suze op zaterdag 19 maart werd door veel EFA-leden bijgewoond. Op verzoek van de familie werd deze afscheidsbijeenkomst door EFA-leden op film gezet.

‘Kaas, kaas, kaas’ naar Roemenië!

Nadat zijn film ‘Kaas, kaas, kaas’  bij het Regiofestival van NOVA Midden Nederland in 2015 al de eerste prijs had behaald in de categorie non-fictie, ontving maker Ben Carmiggelt het bericht, dat zijn film door de NOVA was geselecteerd om te worden ingezonden naar het UNICA-festival 2016 in Roemenië. Helaas viel de film daar niet in de prijzen.

Workshops / doe-avonden

In 2016 werden twee workshops c.q. doe-avonden georganiseerd. Op 28 januari de workshop ‘Ken uw camera, deel 3’, onder leiding van Wim Noback. Ten behoeve van de clubfilm zetten op 24 maart een aantal clubleden zich aan de microfoon om diverse teksten met verschillende stemmen op te nemen. Onze technicus Wim Noback zorgde voor de geluidsopname van de stemmen. De stemmen zouden in de clubfilm gaan toebehoren aan een aantal poppen, die in genoemde film een belangrijke rol vervullen.

Presentaties, verzorgd door eigen leden

Op 11 februari hielden we ons onder leiding van onze voorzitter Joke Zandstra bezig met  filmanalyse. Dit gebeurde op basis van het boek ‘Filmanalyse op maat – fictie’ van Bernard Bussemaker en de bijbehorende filmfragmenten. In dit geval bekeken en bespraken we bijvoorbeeld fragmenten uit de film Idylle, waarbij de aanwezige clubleden werden verdeeld in twee groepen. Elke groep kreeg een eigen vraag voorgelegd die in die groep werd besproken.

Gastsprekers

Op 24 november verzorgde Albert Bokslag een bijzonder interessante presentatie betreffende animatie.  Aan de hand van diverse fragmenten liet hij zien hoe je een animatie opbouwt. Het werd duidelijk dat het maken van een animatiefilm bijzonder veel tijd kost maar dan ook tot spectaculaire resultaten kan leiden. Volgens Albert had hij soms voor 1 minuut film 60 werkuren nodig. Met zijn film ‘Krijt’ verwierf  Albert de eerste prijs op een festival. We zagen daarnaast o.a. de films Aphrodite, Kascommissie en Op avontuur.

Op 12 december organiseerde collega-filmclub de Cycloop uit Epe een presentatie door Rudi de Boer in Epe. Hiervoor waren de clubs uit de regio ook uitgenodigd. In verband met het vervallen van onze clubavond op 22 september beschouwden we deze avond als een extra clubavond. Aan de hand van diverse (fragmenten uit) films van Bert Haanstra liet Adri duidelijk zien hoe Bert Haanstra zijn films opbouwde en welke technieken hij daarbij gebruikte. Deze bijzonder interessante avond werd door een achttal clubleden bijgewoond.

Clubfilm

 Dit jaar maakte meer dan de helft van de EFA-leden weer samen een clubfilm. Deze keer was deze film, genaamd Oprecht, gebaseerd op een verhaal van Godfried Bomans. Binnen de film speelde een spel met poppen – vervaardigd door Joke Zandstra - een belangrijke rol. De opnamen vonden plaats in en rond een houten vakantiehuis in de bossen bij Ermelo. Voordat de opnamen konden starten moesten in dat huisje eerst ruim een miljoen mieren bestreden worden! Zoals elke keer is het gezamenlijk produceren van een clubfilm een bijzondere gebeurtenis, waaraan de crew veel plezier beleeft. Gekoppeld aan deze productie werd, zoals we altijd doen, de ‘Making of’ geproduceerd. Altijd interessant om te zien hoe zo’n productie tot stand komt, hoe de onderlinge communicatie verloopt en tegen welke problemen men op loopt. De feestelijke première van deze film vond in het bijzijn van de spelers plaats op 10 november.

Bij de foto: voorzitter Joke Zandstra bedankt de beide spelers - Bert v.d. Bovenkamp en Willem Boonen - voor hun inzet.

 

 

 

 

Regiofestival 2016

Hoe gaan we deze quizvraag beantwoorden?
Een geniale verduisterings constructie....

Het Regiofestival 2016 werd georganiseerd door 'De Cycloop' in hun dorpshuis 'De Heerd' in Ede.
Van de in totaal dertig films, die op dit Regiofestival van NOVA regio Midden Nederland werden vertoond, waren er zes ingezonden door EFA-leden: Wim Noback deed mee met 'Over de toppen van Cappadocië' en 'Haar op de tanden', Joke Zandstra met 'Op eigen benen', Ab en Iris van der Veen met 'Het meer in mij', Gerrit Jansonius met 'Herinneringen aan de Gard' en Bert van der Leij met 'Paardenliefde'.
Binnen de categorie fictie (9 films) behaalde de film 'Haar op de tanden' van Wim Noback de 4e, en de film 'Op eigen benen' van Joke Zandstra de 5e plaats.De film 'Het meer in mij' van Ab en Iris van der Veen scoorde binnen de categorie non-fictie (21 films) het hoogste aantal punten. Daarmee wonnen Ab en Iris dus goud!

 

 

Bezoek van andere filmclub

Zeven collega’s van Flevo Lacus waren bij ons te gast op 25 februari. Na het uitwisselen van allerlei ervaringen als filmclub werden wij vergast op een flink aantal films. Flevo Lacus is gevestigd in het Cultureel Centrum in Lelystad en mede op grond daarvan verzorgt de club regelmatig registraties van voorstellingen die daar gehouden worden. We zagen verrassende films, die inderdaad meestal een registratie vormden van toneel-, muziek- of dansuitvoeringen.

Een bezoek van een heel andere orde vond plaats op 14 april. Binnen de grote en actieve fotoclub Iris in Harderwijk is een kleine groep gespecialiseerd in ‘audiovisuals’. Een audiovisual bestaat uit een serie samenhangende foto’s die samen een verhaal vertellen. Wij hadden de eer deze groep te mogen ontvangen en een aantal van hun producties te bekijken. Bij voorbaat al erg interessant, omdat we hier te maken hebben met een voorbeeld van hoe foto en film naar elkaar aan het toe groeien zijn. De presentatie werd verzorgd door Arnold van de Kamp. Hij introduceerde en vertoonde enkele nogal uiteenlopende audiovisuals, aan de hand waarvan wij duidelijk de mogelijkheden van deze benadering konden zien. Er bestaan aparte festivals voor deze kunstvorm. Arnold liet ook het programma zien, waarmee deze groep audiovisuals maakt (Wings).

Bezoek aan andere filmclubs

In 2016 werd door de EFA geen andere filmclub bezocht, afgezien van de hierboven onder ‘Gastsprekers’ genoemde bijeenkomst bij collega’s van De Cycloop.

NOVA

Dit jaar had de EFA de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie van NOVA Midden Nederland op zich genomen.
De receptie vond plaats op 16 januari in Verenigingsgebouw Ons Huis in Ermelo. Wij wilden graag voorkomen, dat op zo’n receptie de clubleden van elke club aan elkaar bleven ‘klitten’  en zorgden er voor, dat aan de diverse tafels leden van verschillende clubs bij elkaar zaten. Ons lid Wim Noback had een quiz samengesteld, die bijzonder in de smaak viel en tot veel onderlinge discussie leidde. Later is deze quiz door diverse clubs opgevraagd om ook in eigen kring te kunnen gebruiken. Zeer eervol! Om het gebouw, met een flink aantal grote ramen, afdoende te kunnen verduisteren hadden enkele EFA-leden voor elk raam een ingenieuze constructie bedacht, bestaande uit een demontabel T-frame met landbouwplastic.

Afsluitmiddag 7 mei

In het natuurgebied van Aart Bouwers
Wim van Bentum 40 jaar lid

Deze keer hielden wij onze afsluitmiddag weer in het vertrouwde Verenigingsgebouw in Staverden. Ons lid Wim van Bentum ontving tot zijn verrassing een fraaie vaas met inscriptie, ter gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap van de EFA. Gerrit Rozendaal demonstreerde de mogelijkheden van zijn drone. De opnamen die met de onder die drone hangende camera werden gemaakt, werden even later vertoond op het scherm. Opvallend en spectaculair bleek de uitstekende kwaliteit van de beelden. Het is te verwachten dat we in toekomstige films vaker drone-opnamen zullen zien.
Wel is het vliegen met een drone aan veel beperkingen onderhevig.
Gezien de nabijheid van het landgoed van Aart Bouwers maakte Aart van de gelegenheid gebruik de aanwezigen uit te nodigen voor een bezoek. We zagen een zeer fraai natuurgebiedje, waar Aart duidelijk heel veel werk in heeft zitten. Maar het resultaat is er dan ook naar.

 

 

Iris van der Veen 40 jaar lid

Behalve Wim van Bentum was ook ons clublid Iris van der Veen dit jaar 40 jaar lid. In verband daarmee verraste zij de clubleden op 13 oktober met koffie en taart. Andersom verraste onze voorzitter Iris met een boeket in een fraaie vaas met inscriptie.

Manifestatie ‘Beweeg & beleef’

Wijnand Hoogerbrugge staat een belangstellende te woord

Op 11 november organiseerde de Gelderse Sport Federatie in de Triade in Ermelo de manifestatie ‘Beweeg & Beleef’, gericht op senioren. Vooral sportclubs, fitnessclubs en dergelijk zouden zich hier kunnen presenteren.
Wij kregen de vraag voorgelegd of wij aan deze manifestatie wilden mee doen. Gezien de term ‘beleef’ en bovendien het feit dat deze manifestatie specifiek gericht is op onze primaire doelgroep (senioren) besloten wij aan deze manifestatie mee te doen. Onze tafel, waar films van leden werden vertoond en er ook een demonstratie was van een montagepakket, trok veel belangstelling. Er werden contacten gelegd met potentiele leden.  In de ouderenzaal waren twee demonstraties gepland van het montageprogramma Magix. Helaas was de belangstelling hiervoor zeer gering. Uiteindelijk leidde onze deelname aan deze manifestatie tot resultaat: er meldde zich een nieuw lid aan. Het is overigens voor de onderlinge band tussen de EFA-leden prettig om elkaar ook eens in een andere setting te ontmoeten.

Clubwedstrijd 8 december

Het is langzamerhand een traditie dat op de laatste clubavond van het jaar onze clubwedstrijd wordt gehouden.
Dit jaar werden 9 films ingestuurd, inclusief clubfilm Oprecht. Zo’n aantal vergt veel projectietijd. Gelukkig lukte het de voorzitter om de avond vóór half elf af te kunnen sluiten. De jury bestond uit Frans Jansen (ESVA), Drikus Wijenberg en Adrie Bijsterbosch (beiden van De Cycloop). Namens hen waren Drikus Wijenberg en Adrie Bijsterbosch aanwezig.

Zie hieronder een overzicht van de ingediende films en de resultaten.

 

 Titel

 van

duur

min.sec.

jury punten

plaats

 

volgorde

zaalpirjs

Oprecht

Clubfilm

15.05

225

1

 

 

Sulveren Swipe

Joke Zandstra

18.14

224

1

 

1

Vaison la Romaine

Gerrit Jansonius

12.28

220

2

 

5

Vakantie-impressie Zuid-Duitsland en Zwitserland

Wim Noback

15.16

219

3

 

5

Samen sterk

Ab en Iris van der Veen

6.44

213

4

 

3

Heimwee

Ben Carmiggelt

7.04

211

5

 

2

Van spookdorp naar sprookje

Bert van der Leij

8.46

202

6

 

7

Appleby Horsefair

John Smal

10.11

199

7

 

4

Apeldoorns kanaal

Gerrit Rozendaal

6.29

182

8

 

8

 

Website

De website www.filmclub-ermelo.nl werd weer verzorgd door Joke Zandstra en John Smal. De website wordt redelijk actief bijgehouden. Onder andere wordt de rubriek ‘films van leden’ regelmatig ververst. De site bevat nu links naar 18 films van leden. Verder bevat de website o.a. links naar collega-filmclubs en naar voor de filmer interessante websites.

EFA-filmarchief

Dit jaar werd de opbouw van het EFA-filmarchief voortgezet. De in de loop der jaren door onze leden geproduceerde films werden verzameld en naar een daartoe aangeschafte EFA hard disk gekopieerd. Uiteraard bevat dit archief ook een inhoudsopgave – in Excel – waarin eenvoudig selecties en sorteringen kunnen worden gemaakt. Daarnaast bevat het archief o.a. de films van NOVA Regiofestivals.

Foto-archief

Dit jaar werd begonnen met het plaatsen van de foto’s die bij diverse EFA-activiteiten worden gemaakt – meestal door Fokke Zandstra – op ‘Sharegallery’ van provider Strato. De foto’s staan in diverse mappen, die alleen benaderd kunnen worden door degenen die over een link daarheen beschikken. Het archief wordt bijgehouden door Wijnand Hoogerbrugge.

Bestuur

Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen. Het bestuur van de EFA is als volgt samengesteld:           

Voorzitter                           Joke Zandstra                  aftredend in 2019
Secretaris                          John Smal                        aftredend in 2017
Penningmeester              Wim Noback                     aftredend in 2017

In 2016 is het bestuur zeven keer bij elkaar gekomen. Daarnaast vindt er steeds vaker overleg plaats via email. Leden van het bestuur hebben alle (drie) bijeenkomsten van de Regioraad van NOVA Midden Nederland bezocht.

Ledenverloop en ledenwerving

Per eind 2016 heeft de EFA 17 leden, inclusief een huisgenoot-lid. Ondanks dat we veel aandacht besteden aan publiciteit blijkt het uiterst moeilijk nieuwe leden te werven. We krijgen dezelfde berichten van de meeste collega-filmclubs. Wel heeft zich naar aanleiding van onze deelname aan de manifestatie Beweeg & Beleef een nieuw lid gemeld. Overigens blijkt wel uit dit jaarverslag dat ook met 17 leden een bloeiende en productieve filmclub kan bestaan!

 

Statistisch overzicht

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal clubavonden (incl. afsluiting voorseizoen)

15

15

15

15

15

15

15

14

Aantal gewone leden aan eind van het jaar

24

24

20

19

16

16

16

16

Aantal huisgenootleden aan eind van het jaar

2

1

1

2

1

1

1

1

Totaal (huisgenoot-)leden bezoek alle avonden

240

210

206

204

175

172

176

151

Gemiddeld bezoek per clubavond (excl. afsl.)

17,1

15,0

14,7

 12,5

12,5

12,3

12,6

10,8

Aantal gehouden bestuursvergaderingen

5

5

6

7

7

7

7

7

Aantal ontvangen gastsprekers

3

1

1

2

0

2

2

1

 

KORT JAARVERSLAG 2015
VAN DE ERMELOSE  FILM  AMATEURS

Overzicht
In 2015 organiseerde de EFA weer vijftien clubbijeenkomsten, inclusief de jaarvergadering in januari en de afsluitbijeenkomst in mei. Tijdens de zomermaanden (juni t/m augustus) zijn er geen bijeenkomsten en worden de leden geacht hun filmmateriaal weer aan te vullen. De overige avonden worden gevuld met een mix van activiteiten, zoals vertoning van door leden gemaakte films en presentaties door eigen leden en gasten over diverse onderwerpen. In principe is er op elke clubavond ook  tijd ingeruimd voor bespreking van technische vragen en ontwikkelingen. In totaal werden in 2015 veertig (!) recente films van onze leden vertoond (inclusief twaalf wedstrijdfilms).

Jaarvergadering 8 januari
Naast de bespreking van het jaarverslag van 2014 en de jaarrekening kwamen nog enkele andere punten aan de orde. Zo werd met algemene stemmen besloten de contributie in 2016 te verhogen. Daarnaast werd bevestigd dat een clubfilm bij de clubwedstrijd buiten mededinging meedoet en dus niet in de prijzen kan vallen. Hij doet ook niet mee voor de zaalprijs. Het puntenaantal is uiteraard wel van belang voor eventuele deelname aan het Regiofestival. Verder werd de voorlopige planning voor 2015 besproken en de voorbereidingen voor het door de EFA te organiseren NOVA Regiofestival in maart.

Contributie
In 2015 bedroeg de contributie € 70,- voor leden en € 35,00 voor huisgenoot-leden. In 2016 zal de contributie € 80,- zijn voor leden en € 40,-voor huisgenoot-leden.

Workshops / doe-avonden
In 2015 werden twee workshops c.q. doe-avonden georganiseerd. Op 22 januari de workshop Scenario maken, onder leiding van Joke Zandstra; op 22 oktober de workshop ‘Ken uw camera, dl 1’, onder leiding van Wim Noback. Beide avonden waren zeer succesvol en leerzaam.

Presentaties, verzorgd door eigen leden
Op 8 oktober hielden de EFA-leden zich bezig met filmanalyse, onder leiding van Joke Zandstra.
Dit gebeurde aan de hand van het gelijknamige boek van Bernard Bussemaker.
De eerdere workshop van Wim Noback vond een vervolg in de presentatie ‘Ken uw camera, dl 2’.  Wim liet een reeks filmfragmenten zien van onderwerpen als Camera instellingen, Optiek, Licht, Sluitersnelheid per frame, Diafragma of Iris en Witbalans. Bij Camera instellingen en Sluitersnelheid per frame werd nog een flap-over gebruikt om zaken duidelijk te maken. Bij Witbalans werd een opstelling met 23 tinten wit getoond.
Na elk filmfragment of fragmenten werd de leden om een reactie gevraagd.  

Gastsprekers
Dit jaar konden we als gastsprekers twee jonge dames verwelkomen, die met beide voeten in de praktijk staan.
Op 26 maart hield Myrte Ouwerkerk, student aan de filmacademie in Amsterdam, een indrukwekkende presentatie over de totstandkoming van drie afleveringen van de film Daantje Indiaantje. Dit was een bijna professioneel project, met een auditie, een professionele crew, enzovoort. We kregen een bijzonder gedetailleerde en praktische kijk in de keuken van een echte filmproductie. Zeer leerzaam!
Op 9 april ontvingen we Anne van Campenhout. Zij vertelde enthousiast over de film Dusty Bin Dreams, die zij in een sloppenwijk in Kenia heeft gemaakt, samen met haar Afrikaanse counterpart Eriss. Indrukwekkend hoe zo’n jong talent de productie van zo’n film zelfstandig kan organiseren. Ook van haar kregen we veel bruikbare tips uit de ‘harde praktijk’.

Films in  opdracht
Ermelo 70 jaar bevrijd, 18 april
Op 18 april 2015 was het precies 70 jaar geleden dat Ermelo werd bevrijd. In verband daarmee organiseerde de Oranjevereniging van Ermelo op die dag een Bevrijdingsfeest. Onderdeel hiervan was het naspelen van de bevrijding door leerlingen van de KMS (Koninklijke Militaire School) te Ermelo. De EFA kreeg het verzoek deze gebeurtenis te filmen. Ruim de helft van de EFA-leden heeft aan deze verfilming en bijdrage geleverd. Onder andere werden langs de route voor deze verfilming zes (!) camera’s gebruikt. Uit de opnamen resulteerde een film van 28 minuten.
Later werden daar op verzoek nog kortere versies gemaakt. De film werd op dvd gezet. Hiervan werden er aan de Oranjevereniging 100 geleverd.
Halve marathon Ermelo, 25 april
Op 25 april werd in Ermelo een halve marathon georganiseerd. op initiatief van de  stichting ‘De ultieme uitdaging’.
Op hun verzoek werd deze marathon door enkele leden van de EFA gefilmd. Gerrit Rozendaal kroop daartoe met zijn camera achterop een motor. Joke Zandstra filmde ook op een aantal plekken en verzorgde de montage.

Bezoek van andere filmclubs
Dit jaar ontvingen wij bezoek van drie leden van collega-filmclub Realtime uit Soest. Zij hebben 12 leden en werken allemaal met Adobe. Wij kregen een achttal indrukwekkende films van hen te zien. Deze club kunnen we best semiprofessioneel noemen. Bij enkele films was gebruik gemaakt van de greenscreen techniek.

Bezoek aan andere filmclubs
Dit jaar werd een bezoek gebracht aan collega-filmclub ESVA. Een club met ongeveer 20 leden. De ontvangst was zeer positief. Door de EFA werd de film de ‘Making of Control’ vertoond. Naar aanleiding hiervan werden veel vragen gesteld. Ben Carmigrelt: ‘ze willen zelf ook graag een clubfilm maken’. Ab van der Veen: ’ze keken hun ogen uit wat er allemaal bij komt kijken als je een clubfilm maakt. ‘

NOVA
Met name door onze bestuursleden werd een aantal activiteiten van onze koepel NOVA Midden Nederland bezocht. We noemen: de Algemene Ledenvergadering, de RegioRaad, en de Interclubontmoeting. Ook bezochten we het landelijke NOVA-filmfestival in Venlo. Daar werd de film ‘Kaas, kaas, kaas’ van Ben Carmiggelt vertoond. Helaas viel deze film niet in de prijzen.

Regiofestival 2015  14 maart
Het Regiofestival van NOVA Midden Nederland wordt elk jaar bij toerbeurt door een van de aangesloten filmclubs georganiseerd. Dit jaar was de EFA aan de beurt. De voorbereidingscommissie bestond uit Aart Bouwers, Joke Zandstra, Wim Noback en John Smal. Het Festival zelf werd gehouden in de Dialoog in het gemeentehuis van Ermelo. De projectie werd verzorgd door de EFA. Ook het geluid werd door de EFA, in feite door Wim Noback, verzorgd.  De poster voor het festival werd ontworpen door Joke Zandstra en haar dochter Roely. Voor dit festival werd een aparte website ontwikkeld, waarop potentiele deelnemers zich konden opgeven.  Ook werd in eigen beheer een programmaboekje gemaakt. Naast de gebruikelijke items van het festival hadden we ook een filmwedstrijd uitgeschreven. Door de EFA was naar aanleiding van dit festival ook een loterij georganiseerd, waarvan een deel diende om de festivaluitgaven te dekken. Mede dankzij een genereuze stimuleringssubsidie van de gemeente Ermelo ad € 785,- was het financieel resultaat van dit festival voor de EFA positief.
Het festival werd door meer dan 100 deelnemers bezocht, waaronder burgemeester Baars van Ermelo, wethouder Laurens Klappe van Ermelo en de voorzitter van de (landelijke) NOVA. Bijzonder was overigens, dat de film ‘Kaas, kaas, kaas’ van EFA-lid Ben Carmiggelt de winnaar was van dit festival. Genoemde film zou daarom ook op het landelijk festival in Venlo vertoond gaan worden. Voor zover ons bekend is dit de eerste EFA-film die tot het landelijk festival is doorgedrongen!

Horsterveer
Op 2 april maakte een aantal leden van de EFA samen in gezelschap van fotograaf Fokke Zandstra een overtocht naar Zeewolde met het Horsterveer in Ermelo. De bedoeling was van deze overtocht opnamen te maken die  zouden resulteren in een kort filmpje. Deze filmpjes zijn op de clubavond van 23 april vertoond. Hiernaast en hieronder zien we enkele EFA-leden aan het werk.

Afsluitmiddag 2 mei
Deze keer was de afsluitmiddag bij Overeem, vlak naast Kasteel Staverden. Naar aanleiding van onze goede ervaring met restaurant Peacock’s in Ermelo werd de catering deze keer ook door hen verzorgd. Zoals gebruikelijk was  Aart Bouwers weer de enthousiaste organisator van het klootschieten. Hieronder een fotografische impressie.

Clubwedstrijd 10 december
Het is langzamerhand een traditie dat op de laatste clubavond van het jaar onze clubwedstrijd wordt gehouden.
Dit jaar werden 12 films ingestuurd. Een recordaantal, dat uiteraard veel projectietijd vergt. De jury, bestond uit Mark Rozeboom, Frans Jansen en Theo de Gier. Namens hen was Frans Jansen aanwezig. Zie hieronder een overzicht van de ingediende films en de resultaten.

Titel  van duur jury punten plaats  zaal-volgorde

 

 van

duur

jury punten

plaats

 

zaal-volgorde

Op eigen benen (groepsfilm)

Joke Zandstra (groepsfilm)

8.28

237

1

 

4

Over de toppen van Cappadocië

Wim Noback

10.03

236

2

 

9

Het meer in mij (fictie)

Ab en Iris van der Veen

8.14

235

3

 

1

Herinneringen aan de Gard

Gerrit Jansonius

15.14

230

4

 

7

Paardenliefde

Bert van der Leij

12.00

228

5

 

2

Haar op de tanden (

Wim Noback

3.07

220

6

 

6

Vischmarkt Papieren Theater

Joke Zandstra

17.08

215

7

 

2

Caballeros

John Smal

7.23

213

8

 

5

Bevrijding Ermelo

Clubfilm

9.01

207

9

 

-

Fez en Meknes

Suze Lijbrink

8.37

204

10

 

9

De ommegang Brussel

Suze Lijbrink

10.35

204

10

 

10

Hoera, ik krijg een zusje

Bert van der Leij

7.16

193

11

 

7


Website
De website www.filmclub-ermelo.nl werd verzorgd door Joke Zandstra en John Smal. De website wordt redelijk actief bijgehouden. Onder andere wordt de rubriek ‘films van leden’ regelmatig ververst. Verder bevat de website o.a. links naar collega-filmclubs en naar voor de filmer interessante websites.

EFA-filmarchief
Dit jaar werd de opbouw van het EFA-filmarchief voortgezet. De in de loop der jaren door onze leden geproduceerde films werden verzameld en naar een daartoe aangeschafte EFA hard disk gekopieerd. Uiteraard bevat dit archief ook een inhoudsopgave – in Excel – waarin eenvoudig selecties en sorteringen kunnen worden gemaakt. Met name Bert van der Leij heeft zich aanvankelijk met deze omvangrijke taak bezig gehouden. Per eind 2015 bevat dit archief 110 films van EFA-leden. Tachtig films van EFA-leden moeten nog worden ingeladen. Daarnaast bevat het archief o.a. de films van de NOVA Regiofestivals 2012 en 2013.

Bestuur
Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen. Na de ledenvergadering van 8 januari 2015 is het bestuur van de EFA als volgt samengesteld:

Voorzitter  Joke Zandstra aftredend in 2016
Secretaris  John Smal  aftredend in 2017
Penningmeester Wim Noback aftredend in 2017

Ledenverloop en ledenwerving
Per eind 2015 heeft de EFA 17 leden, inclusief een huisgenoot-lid. Ondanks dat we veel aandacht besteden aan publiciteit blijkt het uiterst moeilijk nieuwe leden te werven.
Onze contacten met de pers worden weliswaar steeds beter, maar ook in 2015 leverde dat nog geen nieuwe leden op. We krijgen dezelfde berichten van de meeste collega-filmclubs. Overigens blijkt wel uit dit jaarverslag dat ook met 17 leden een bloeiende en productieve filmclub kan bestaan!