Lopende projecten

Project over je eigen leven in beeld
EFA wordt natuurlijk momenteel ook geplaagd door corona. We kunnen elkaar niet ontmoeten. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Juist met een hobby als de onze hebben we alle gelegenheid ons niet te vervelen.

Zo is een groep, bestaande uit Wijnand, Ben, Wim, Hanna en Joke, nu al maanden bezig met een project, dat ze "Wie ben ik?"  noemt. Het project bestaat uit verschillende afleveringen, waaraan ieder voor zich met zijn eigen bestaande materiaal zoals foto's en (oude) filmpjes of nog te schieten shots aan werkt. Die afleveringen zijn: je kinderjaren, je tienertijd, je opleiding en werk, je gezinsomstandigheden, je hobby's en tenslotte je pensioentijd.  Voor elke aflevering heb je een maand de tijd. De eerste week na die maand stuur je elkaar het resultaat toe.

In de eerste week van april hebben de deelnemers elkaar de 5e aflevering gestuurd, over hobby's. Nog niet allemaal, maar er wordt koortsachtig aan gewerkt. Heel leuk om te zien hoe verschillend er gewerkt wordt, hoe dat verrassende dingen oplevert en hoe je elkaar steeds beter leert kennen.  Nu dus nog de laatste aflevering over pensioen.