Lopende projecten

Gezellige middag.

Op 24 juni komt EFA voor het eerst sinds 16 maanden weer bijeen. Geen clubavond, maar een gezellig samenzijn. 's Middags vanaf 1600 uur bij Aart op de Hondskolken. Mocht het dan vreselijk weer zijn, dan krijgt iedereen een berichtje toegestuurd.

Project over je eigen leven in beeld
EFA wordt natuurlijk momenteel ook geplaagd door corona. We kunnen elkaar niet ontmoeten. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Juist met een hobby als de onze hebben we alle gelegenheid ons niet te vervelen.

Zo is een groep, bestaande uit Wijnand, Ben, Wim, Hanna en Joke, nu al maanden bezig met een project, dat ze "Wie ben ik?"  noemt. Het project bestaat uit verschillende afleveringen, waaraan ieder voor zich met zijn eigen bestaande materiaal zoals foto's en (oude) filmpjes of nog te schieten shots aan werkt. Die afleveringen zijn: je kinderjaren, je tienertijd, je opleiding en werk, je gezinsomstandigheden, je hobby's en tenslotte je pensioentijd.  Voor elke aflevering heb je een maand de tijd. De eerste week na die maand stuur je elkaar het resultaat toe.

In de eerste week van mei hebben de deelnemers elkaar de 6e aflevering gestuurd, over je pensioentijd. Nog niet allemaal, maar er wordt koortsachtig aan gewerkt. Heel leuk om te zien hoe verschillend er gewerkt wordt, hoe dat verrassende dingen oplevert en hoe je elkaar steeds beter leert kennen.