Clubprogramma

U bent van harte welkom op onze clubavonden.
U vindt ons in Sportcentrum Triade, Amanietlaan 9, 3852 ZX Ermelo. Iedere tweede en vierde donderdag van de maanden september tot mei.

(Aanstaande clubavond 21 november 2021 is daarop een uitzondering).

Inloop vanaf 19:30 uur. De avond start om 19:45 uur.


Najaarsprogramma 2021

23 september 2021  We bekijken en bespreken films die de afgelopen tijd zijn gemaakt. Iedereen neemt zijn 360 graden shot mee en de zomeropdrachtfilm van 100 seconden. Uitreiking van de prijs voor de wedstrijd ‘Raad de maker’.

14 oktober 2021 We bekijken en bespreken deel 1 en 2 van het project ‘Wie ben ik?’

21 oktober 2021 Een korte inleiding over ‘Filmkijken en filmmaken’ over een film als medefilmmaker te bekijken en er feedback over te geven. Gerrit laat zijn film zien.  We bekijken deel 2 en misschien meer van project ‘Wie ben ik?’ Deel 2 was er vorige keer niet van gekomen omdat er interessante inbreng en demonstratie kwam over filmen in 360 graden. Tenslotte een superkorte workshop, waarbij je smartphone nodig is, gevolgd door een filmopdracht voor de komende tijd.

11 november 2021  We krijgen bezoek van de nieuwe voorzitter en de nieuwe jurycoördinator van NOVA MN, die met ons hun plannen bespreken voor de toekomst. Daarna  bekijken en bespreken we het volgend deel van ‘Wie ben ik?’

25 november 2021   Een avond die op voorstel van de clubleden wordt ingevuld

9 december 2021 Deze avond staat gereserveerd voor onze clubwedstrijd. Half november moet iedereen die daaraan deelneemt zijn film hebben ingeleverd bij de secretaris.

23 december 2021  Kerstvakantie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma 2020 vòòr de zomer 

9 januari 2020 Nieuwjaarsviering met oliebollen. Jaarvergadering leden. Daarna vertoning van de greenscreenresultaten. De opnames die gemaakt zijn op de doe avond greenscreen van ieder lid afzonderlijk zijn inmiddels thuis bewerkt. Wat ieders beoogde plan was kunnen we nu gaan zien.

23 januari 2020 Filmvertoning door Jan van den Bos

13 februari 2020   Films van leden

27 februari 2020  We maken een vlog. Daarvoor camera, (blanco) kaartje en afspeelkabeltje meenemen.  De invulling van deze avond komt van groep 1 van de leden, Gerrit J, Joke, Hanna en Iris.

12 maart 2020  Vertoning van Nova / Unica films

26 maart 2020   Afgelast i.v.m. Corona perikelen

9 april 2020       Afgelast i.v.m. Corona perikelen

23 april 2020   Onder voorbehoud van Corona: Doe avond ( verzoek aan leden om met ideeën te komen

14 mei 2020   Onder voorbehoud van Corona: Afsluitmiddag

Programma 2019 ná de zomer

26 september 2019   Vertoning van de filmpjes voor Schapedrift die inmiddels af zijn. Vertoning en bespreking van een film over revalidatie door Kees. Na de pauze verdieping van het onderwerp Greenscreen met behulp van getoonde voorbeelden door Wijnand en Joke

10 oktober 2019   Partners welkom, want de film waarin zij zijn geïnterviewd wordt vertoond. Daarna laat iedereen zien waar hij met filmen mee bezig is, zal gaan of geweest is deze zomer. 

24 oktober 2019 Deze avond wordt ingevuld door Iris, Gerrit J en Anton.

7 november 2019  Een Raad de maker avond. Iedereen neemt een filmpje mee waarin de maker niet herkenbaar is. 

21 november 2019   Doe avond met greenscreen. Alle clubleden hebben van te voren een plannetje voor opname van zichzelf klaar. Invulling van de avond verzorgd door Wijnand, Ab en Joke.

12 december 2019   Clubwedstrijd. We hopen weer op veel deelnemende films.

Programma 2019 vóór de zomer

10 januari 2019      Nieuwjaarsviering met oliebollen. Jaarvergadering. Na de pauze overleg met mensen van de Schaapskooi in verband met het project                                         ‘Schapedrift’.

24 januari 2019     Cluboverleg over de nieuwe opzet van de organisatie van EFA.

14 februari 2019     Films van leden, met films waar je net aan wilt beginnen, films die al half af zijn of films die al af zijn.

28 februari 2019     Ten Best     Wat kunnen we leren van films die tot de beste van de NOVA behoren?

14 maart 2019     Deze clubavond wordt verzorgd door Gerrit Jansonius, Hanna Sijmons en Iris van der Veen. Zij vertonen films die door de vader van Gerrit zijn gemaakt in de periode 1948 tot 1953. Gerrits vader was een bevlogen speelfilmmaker van het eerste uur.

28 maart  2019    Films uit de oude doos. De clubleden nemen films mee die ze lang geleden hebben gemaakt.

11 april 2019        Deze avond wordt verzorgd door Ab van der Veen, Hanna Sijmons en Gerrit Roozendaal. Op het programma staat: manipulatie van films, werken in lagen in een film en restaureren van oude beelden.

25 april 2019       Deze avond wordt verzorgd door Gerrit Roozendaal, Anton van der Cingel en Kees Kornmann

9 mei 2019       Afsluitmiddag van het filmseizoen. Ook deze keer mogen we weer gebruik maken van de heerlijke lokatie De Hondskolken van Aart en Riet.

Programma 2018 na de zomer 

27 september       ‘ Films van leden’. Films bekijken en bespreken. Ook nog niet afgemaakte films kun je meenemen voor bespreking. Gasten zijn welkom en                                    kunnen ook een film inbrengen.  

11  oktober            ‘Spelen met kaarslicht’. Neem de camera mee, zodat je kunt uitproberen wat de beste lichtinstelling van de camera is bij het filmen van                                       een in scene gezet stukje drama bij kaarslicht.

 25 oktober            ‘Films uit de oude doos’. Neem een film mee die je een poos geleden al hebt gemaakt.  We bespreken of we dat materiaal nu anders                                            zouden gebruiken bij de montage.        

8 november           ‘EFA avond’, waarop we als clubleden allemaal aanwezig moeten zijn. We werken gezamenlijk aan het maken van een filmpje ter ere van                                    ons 45 jarig bestaan.

22 november        ‘Raad de maker’ Elk clublid neemt een film mee waarin de maker niet te herkennen is.  Kennen we elkaars werk goed genoeg  om toch de                                   maker te raden?

13 december        Clubwedstrijd. 

Programma 2018 voor de zomer 

11 januari       Nieuwjaarsviering met oliebollen, de EFA nieuwjaarsfilm, vertoning paraplu-estafette en Unica films

25 januari      Jaarvergadering. Na de pauze laat Wim Noback voorbeeldfilmpjes zien van beeldrijm als voorbereiding op een club project

8 februari       De resultaten van de workshop licht en geluid worden bekeken, evenals de ‘making of’ hiervan. Daarna bespreken we de voorbereiding van een nieuw clubproject.

22 februari    Gezamenlijk werken aan het nieuwe clubproject.

8 maart        Films bekijken en bespreken. Ook nog niet afgemaakte films kun je meenemen voor bespreking. Gasten zijn welkom en kunnen ook een film inbrengen.

22 maart     Deze avond gaat over filmen en filmtechniek. Heb je vragen, lever ze van tevoren graag in.

12 april        De smalfilm- en videoclub Filmvogels uit Huizen komt op bezoek om ervaringen uit te wisselen en ons resultaten van hun filmmakerij te laten zien.

26 april        Reisfilms van leden met tips voor opnames voor de komende zomer

3 mei          Gezellige afsluitmiddag op het landgoed van Aart

Programma 2017 na de zomer

28 september    Films van leden
12 oktober         ‘Films uit de oude doos’. Neem een film mee die je een poos geleden al hebt gemaakt.  We bespreken of we dat materiaal nu anders zouden                                 gebruiken bij de montage.

26 oktober         We bekijken het eindresultaat van de paraplu-estafettefilm, waar maar liefst 10 leden een aandeel in hebben gehad. Ook laat ieder                                                   clublid zijn/haar film zien, die het resultaat is van de  buitenopnames die we van de zomer maakten in Natuurpark Lelystad.
9 november       Wim Noback houdt een presentatie over ‘geluid in de film’ en een vervolgpresentatie over ‘licht bij het filmen’.
23 november     Workshop over ‘Licht en Geluid’ als vervolg op de presentatie over licht en geluid van de vorige clubavond.

7 december   Bezoek aan  filmclub Flevolacus in Lelystad.
14 december    Clubwedstrijd. Net als de voorgaande jaren verwachten we weer veel films van onze leden, die door de NOVA jury worden beoordeeld.                                           Partners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Programma 2017 voor de zomer

12 januari     Nieuwjaarswensen, oliebollen, Nieuwjaarsfilm, Unica-films
26 januari    Jaarvergadering; presentatie Filmen met de smartphone
9 februari     Filmanalyse door Joke Zandstra
23 februari   Over geluid, door Wim Noback
9 maart         Films van leden
23 maart       Workshop licht door Wim Noback
6 april            Presentatie door Jako PLompen
13 april          Wij gaan op bezoek bij collega’s van Flevo Lacus in Lelystad
                       (Dit bezoek is niet doorgegaan vanwege het overlijden van Huib Steenkuil)
20 april         Collega’s van de Eemfilmers komen op bezoek in Ermelo.